Prováděná vyšetření

Komplexní kardiologické vyšetření, elektrokardiografie, echokardiografie, duplexní sonografie karotických tepen a cév končetin, ergometrie, monitorace srdečního rytmu a krevního tlaku (Holter).