Pro pacienty

Poprvé v ordinaci

Pokud máte nějaké zprávy z kardiologie, interny, neurologie nebo nefrologie, tak je naskenujte a doručte nám s vícedenním předstihem.

To vše proto, aby lékař byl na vaši návštěvu co nejlépe připraven a co nejvíce času mohl věnovat samotnému vyšetření.

Ujasněte si, jaké máte obtíže, co je vyvolává, jak je máte dlouho, jaké okolnosti je ovlivňují.

Připravte si seznam užívaných léků, a to včetně gramáže.

Pokud užíváte léky na snížení krevního tlaku, tak připravte si naměřené hodnoty krevního tlaku během posledního týdne.

Komunikace a konzultace

Lékařské zprávy prosíme doručovat elektronicky nebo do poštovní schránky ambulance.

V zájmu zajištění plynulého chodu ambulance konzultace během ordinační doby neprovádíme.

Konzultace jsou prováděny telefonicky na lince ordinace, a to každý pátek mezi 8-12 hod. Písemný výstup i se zaručeným elektronickým podpisem může být pacientovi doručen elektronicky nebo může být připraven k osobnímu vyzvednutí v ordinaci.

Prováděna vyšetření

Komplexní kardiologické vyšetření, interní předoperační vyšetření, elektrokardiografie, echokardiografie, duplexní sonografie, monitorace srdečního rytmu.


Pojišťovny

Spolupracujeme s těmito zdravotními pojišťovnami: 111, 201, 205, 207, 209, 211.