Pro pacienty

Poprvé v ordinaci

Pokud plánujete svoji první návštěvu v naší ordinaci, nezapomeňte:

  1. průkaz zdravotní pojišťovny
  2. seznam léků, které užíváte
  3. donést veškerou dostupnou zdravotnickou dokumentaci

Ujasněte si, jaké máte potíže, co je vyvolává, jak je máte dlouho, jaké okolnosti je ovlivňují. Před příchodem do ordinace vypněte mobilní telefon.

Pojišťovny

Spolupracujeme s těmito zdravotními pojišťovnami: 111, 201, 205, 207, 209, 211.

 

Komunikace a konzultace

V zájmu zajištění plynulého chodu ambulance a minimalizace počtu pacientů v čekárně konzultace během ordinační doby neprovádíme.

Lékařské zprávy prosíme doručovat buď elektronicky nebo vložením do poštovní schránky ambulance.

Konzultace jsou prováděny telefonicky na 325 553 919, a to každý pátek mezi 9-15 hod. Písemný výstup i se zaručeným elektronickým podpisem může být pacientovi doručen elektronicky nebo může být k osobnímu vyzvednutí v ordinaci.

Co dělat při náhlých potížích

Náhle vzniklé závažné potíže jsou například:

Krutá svíravá bolest na hrudníku trvající déle než 5 minut. Bolest je tlakového nebo pálivého charakteru, nezávisí na dýchání, není bodavá.

Náhle vzniklý pocit nedostatku vzduchu- silná dušnost.

Náhle vzniklý stav bezvědomí, porucha řeči, porucha pohyblivosti.

Volat číslo 112 nebo 155, vždy přesně oznámit své jméno a přesnou adresu. Následně zavolat druhou osobu, nebýt sám. V klidu vyčkat příjezdu sanitky, zařídit , aby se posádka dostala do domu.